Hướng dẫn bỏ chữ category trong wordpress nhanh nhất

|

Bỏ chữ category trong wordpress là một trong những vấn đề gian nan của rất nhiều người khi mới làm website. Việc có hay không có chữ category ở trong liên kết cũng không có sự ảnh hưởng đến SEO nhưng mà muốn đi theo con đường dài thì dưới góc độ của người làm SEO thì có ảnh hưởng bởi Google sợ những đường liên kết bẫy của con robot. Dưới đây là những thủ thuật để loại bỏ chữ category trong wordpress hiệu quả nhất.

Hướng Dẫn Bỏ Chữ Category Trong WordPress Nhanh Nhất
Hướng Dẫn Bỏ Chữ Category Trong WordPress Nhanh Nhất

Vì sao phải loại bỏ chữ Category trong URL?

Việc loại bỏ category – Remove Category trong đường dẫn:

 • Giúp cho đường dẫn danh mục ngắn gọn hơn, rõ ràng hơn.
 • Cấp danh mục được loại bỏ đi 1 cấp, tối ưu cho SEO hơn.
 • Thân thiện với người dùng, công cụ tìm kiếm hơn.

Hướng dẫn bỏ chữ Category trong WordPress

Đây cũng chính là một phương thức khá đơn giản và cũng gấp rút, bạn cũng không cần phải setup Plugin mà chỉ cần refresh Permalinks (hay còn được gọi là đường dẫn tĩnh) là hình thức mà bỏ được được chữ Category ở trong liên kết.

 1. Vào Setup (Settings)
 2. Kích vào đường dẫn tĩnh (Permalink)
 3. Chọn và kích vào trường tùy biến (Custom Structure) và sao chép theo đoạn mã sau vào sau ở tên miền: /%category%/%postname%/. Phần tùy chọn thêm (Optional) ở trong mục cơ sở cho chuyên mục (Category Base) thì bạn chỉ cần gõ dấu chấm “.” vào ô trống, thế là xong
 4. Chọn Save (lưu)
Loại Bỏ Từ Permalinks
Loại Bỏ Từ Permalinks

Kiểm nghiệm lại kết quả mà bạn đạt được. Phương pháp này thì bạn chỉ vận dụng khi mà Website mới thành lập.

Cách 2: Dùng Plugin WordPress

Loại bỏ từ Plugin Yoast SEO

Hầu thế thì đa số những website đều có sử dụng plugin Yoast SEO. Để thuận lợi thì bạn cũn có thể sử dụng plugin này để loại bỏ chữ category trong wordpress. Bạn chỉ cần thực hiện theo những cách sau:

 1. Truy cập vào thực đơn Plugin Yoast SEO.
 1. Chọn Advanced (Tùy chọn nâng cao).
 1. Kích vào lựa chọn Permalinks ở trong thuộc tính “Change URLs” (Thay đổi URL) thì hãy chuyển sang Remove ở thuộc tính “ Strip thẻ Category base”.
 1. Chọn “Save” (Lưu).
Loại Bỏ Từ Plugin Yoast Seo
Loại Bỏ Từ Plugin Yoast Seo

Sau khi bạn lưu lại thì hãy kiểm nghiệm lại kết quả ngoài ra để chỉnh được URL của thanh menu hay những link mà ta đi liên kết có chứa URL/category (đó là cách để bạn có thể loại bỏ triệt để chữ cái “category” có trong liên kết) ta thực hiện như sau. Hãy thêm đoạn mã ở sau vào trước thẻ đóng của tập tin Giao diện đang được dùng:

/* xóa đường liên kết của category */
function _nice_category_link($link){
    return str_replace(‘/category/’, ‘/’ , $link);
    add_filter(‘category_link’, ‘_nice_category_link’);
}

Plugin Remove Category URL

Nếu như bạn cảm thấy những phương pháp ở trên không thực hiện được, quá khó khăn thi chỉ cần bạn Setup Plugin remove URL và click hoạt là bạn đang thực hiện loại bỏ chữ “category” ở trong link.

Plugin Rank Math SEO

Plugin Rank Math SEO cũng đang dần sử dụng nhiều bởi có nhiều tính năng hấp dẫn. Nếu như bạn đang sử dụng Plugin Rank Math SEO mà không không sử dụng Yoast thì làm theo hướng dẫn sau đây:

 1. Truy cập vào Rank Math.
 1. Chọn “General settings” (Cài đặt tổng quan).
 1. Chọn Links.
 1. Tại mục Strip Category Base thì bạn chuyển sang thành One để xóa “category”.
Xóa Category Với Plugin Rank Math Seo
Xóa Category Với Plugin Rank Math Seo

Các plugin khác

Với cách làm tương tự với những plugin như là:

 • FV Top Level Categories.
 • Remove Archive Label.

Cách 3: Can thiệp vào tập tin .htaccess

Đây cũng chính là một phương pháp khá đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện sao chép đoạn mã ở bên dưới và dán vào tập tin .htaccess ở trong thư mục mà chứa website là được.

RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.site.com/$1 [R=301,L]

Bạn lưu ý rằng: thay từ http://www.site.com thành tên miền của bạn.

Cách 4: Chèn code vào theme Function

Cách xóa và loại bỏ Category trong URL của WordPress với code chỉ nên dùng với các bạn đã quen sửa các tập tin .htaccessfunctions.php. Các bạn chỉ lựa chọn 1 trong 2 code, không chèn cả 2 code. Code tệp .htaccess

Nếu bạn code tiện ích SEO riêng cho Website/Blog của mình thì có thể xóa category khỏi URL WordPress của mình theo cách thủ công. Để làm điều này, bạn cần thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với tệp .htaccess.

Bạn chỉ cần sao chép và dán mã bên dưới vào tệp .htaccess và lưu các thay đổi là xong:

RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.sitecuaban.com/$1 [R=301,L]

Code tệp functions.php

Từ giao diện chính của trang quản lý WP, chọn AppearanceEditor → Tìm functions.php và chèn code sau xuống phía cuối.

function remove_category( $string, $type ) { 
  if ( $type != 'single' && $type == 'category' && ( strpos( $string, 'category' ) !== false ) ) { 
    $url_without_category = str_replace( "/category/", "/", $string ); 
    return trailingslashit( $url_without_category ); 
  } 
  return $string; 
} 
add_filter( 'user_trailingslashit', 'remove_category', 100, 2);

Các đoạn code trong bài viết này đều giúp bạn xóa category trong url wordpress. Nếu bạn không có bất kỳ kiến ​​thức nào về lập trình, thì không nên chèn code để loại bỏ category trong url của wp, hãy dùng các plugin để thực hiện việc này tránh việc xảy ra lỗi.

Loại bỏ chữ Tags, Author hoặc loại bỏ đồng thời tất cả

Trong WordPress, những chuyên mục thẻ và tác giả được gọi chung là Archive, khi các bạn chọn xem một Archive nào đó trên website thì tiêu đề của Archive thường bắt đầu với các từ “Category:”, “Tags:”, “Author:”; đối với ngôn ngữ trang là tiếng Việt thì là “Chuyên mục:”, “Thẻ:”, “Tác giả:”.

Nhưng mà vì 1 lý do nào đó mà bạn thấy tiêu đề bắt đầu như vậy không hài lòng, chỉ hiển thị tên của của Archive. Dưới đây là những cách giúp bạn giải quyết.

Các bạn mở File functions.php và thêm vào bộ lọc get_the_archive_title. Các bạn nên chỉnh sửa trong File functions.php của giao diện con (Child Theme) để tránh trường hợp nâng cấp Theme và mất đi cài đặt.

Loại bỏ “Tags:”

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_tag() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  }
  return $title;
});

Loại bỏ “Author:”

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_author() ) {
    $title = '<span>' . get_the_author() . '</span>' ;
  }
  return $title;
});

Loại bỏ tất cả

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_category() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  } elseif ( is_tag() ) {
    $title = single_tag_title( '', false );
  } elseif ( is_author() ) {
    $title = '<span>' . get_the_author() . '</span>' ;
  }
  return $title;
});

Tùy theo cú pháp, các bạn có thể kết hợp điều kiện để loại bỏ “Category:” hoặc “Tags:” hoặc “Author:”.

Hướng dẫn cách xóa bỏ /category/ và slug category trong URL WordPress

Giả sử ban đầu website của bạn có các đường dẫn danh mục như:

themenest.vn/category/wordpress

Sau khi áp dụng hướng dẫn dưới đây, URL sẽ chỉ còn ngắn gọn là:

themenest.vn/wordpress

Cách làm như sau:

Copy đoạn code dưới dây, dán vào phía cuối file funstions.php trong theme bạn đang sử dụng. Sau đó vào Cài đặt → Đường dẫn tĩnh và chọn Lưu lại.

// Remove Parent Category from Child Category URL
add_filter('term_link', 'devvn_no_category_parents', 1000, 3);
function devvn_no_category_parents($url, $term, $taxonomy)
{
  if ($taxonomy == 'category') {
    $term_nicename = $term->slug;
    $url = trailingslashit(get_option('home')) . user_trailingslashit($term_nicename, 'category');
  }
  return $url;
}
// Rewrite url mới
function devvn_no_category_parents_rewrite_rules($flash = false)
{
  $terms = get_terms(array(
    'taxonomy' => 'category',
    'post_type' => 'post',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if ($terms && !is_wp_error($terms)) {
    foreach ($terms as $term) {
      $term_slug = $term->slug;
      add_rewrite_rule($term_slug . '/?$', 'index.php?category_name=' . $term_slug, 'top');
      add_rewrite_rule($term_slug . '/page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?category_name=' . $term_slug . '&paged=$matches[1]', 'top');
      add_rewrite_rule($term_slug . '/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?category_name=' . $term_slug . '&feed=$matches[1]', 'top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_no_category_parents_rewrite_rules');

/*Sửa lỗi khi tạo mới category bị 404*/
function devvn_new_category_edit_success()
{
  devvn_no_category_parents_rewrite_rules(true);
}
add_action('created_category', 'devvn_new_category_edit_success');
add_action('edited_category', 'devvn_new_category_edit_success');
add_action('delete_category', 'devvn_new_category_edit_success');

Như vậy là xong. Bạn có thể sử dụng bất cứ cách nào phù hợp nhất để áp dụng cho website của bạn nhé.

Trên đây là những cách bỏ chữ category trong wordpress nhanh nhất và hiệu quả nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với bạn. Hy vọng thông qua những cách này thì không lo lắng loại chữ category trong wordpress. Chúc bạn thực hiện thành công!

Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với ThemeNest thông qua các kênh sau:

 • Hotline: 0902 170 180
 • Email: sales@themenest.vn

ThemeNest hiện đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mua theme wordpress. ThemeNest sẽ hỗ trợ quý khách 24/24 với chất lượng theme tốt nhất!

Có tất cả 0 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 170 180